D-KULLET
HOS VETRINÆREN


VAKKER DONNA DETROYA


INGEN PROBLEM DETTE HER


DINA FÅR MARGRETE KOS


BLIR JAMMEN TRØTT AV DE GREIENE HER


INGEN BEKYMRING FOR VEKTA


VAKSINE OGSÅ


CHIP MÅ TIL


HVA SKJER HER DA LURER DAVINCHY PÅ

 


HVEMS TUR NÅ DA


MARGRETE VAR MED Å HJALP TIL