C-KULLET
HOS VETRINÆREN

 


DET MÅ LYTTES PÅ


OG KJENNES PÅ


sÅ KAN VI OGSÅ LEKE LITT


VEIING MÅ OGSÅ TIL


TROR DET VAR NARKOSE OG IKKE VAKSINE